_Anuncio licitacion caza

_PCAP caza MUP180 SG10573 y MUP79 P.I SG10540

-E007883 2a revision pcinegetico SG10573

-E0079062arevisionpcinegeticoSG10540

PliegotecnicoMUP79-SG10540cuartelA-lote01OR-2023-CAZA-79

PliegotecnicoMUP79-SG10540cuartelB-lote02OR-2023-CAZA-79

PliegotecnicoMUP79-SG10540cuartelC-lote03OR-2023-CAZA-79

PliegotecnicoMUP180-SG10573-lote01OR-2023-CAZA-180

Resolucion aprobacion plan cinegetico SG-10540

Resolucion aprobacion plan cinegetico SG-10573

20230414_Acta_Acta mesas_ACTA MESA licitacion caza SG10540 y SG10573